Obiectivele Fundatiei Nane

Conform Statutului de organizare si functionare, obiectivele FUNDATIEI NANE urmaresc:


  • Imbunatatirea calitatii vietii copiilor cu dizabilitati
  • Asistenta pentru familiile copiilor cu dizabilitati
  • Sensibilizarea comunitatii cu privire la dificultatile copiilor cu cerinte speciale
  • Construirea “Centrului Nane” pentru copii cu dizabilitati.

Cititi aici extrasul din statut referitor la obiectivele fundatiei


Pentru indeplinirea acestor obiective, activitatea Fundatiei este structurata  pe urmatoarele directii prioritare de actiune:

A. Recuperarea, ameliorarea conditiei medicale si dezvoltarea aptitudinilor de viata pentru copiii cu necesitati speciale.

B. Recreerea, socializarea si integrarea/incluziunea sociala a copiilor cu dizabilitati .

C. Crearea de centre, cluburi si asezaminte speciale pentru copiii cu cerinte speciale.

D. Acordarea de asistenta si consiliere, grupuri de sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati.

E. Promovarea egalitatii de sanse pentru copii cu dizabilitati.

F. Solidarizarea comunitatii pentru acceptarea, integrarea si sprijinirea copiilor cu dizabilitati.


Directiile Prioritare de Actiune ale Fundatiei se concretizeaza in Proiecte si Activitati grupate in Programe de actiune desfasurate pe termen mediu si lung:

  • Programe de socializare a copiilor cu dizabilitati
  • Programe de  recreere si dezvoltare a aptitudinilor pentru viata
  • Programe de integrare a copiilor cu dizabilitati in comunitate
  • Programe de asistenta, consiliere si sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati
  • Programe de solidarizare a comunitatii cu problemele copiilor cu dizabilitati
  • Programe de recuperare prin terapii alternative (arta dramatica, dans, muzica, pictura, etc)