Sponsorizare

In conditiile legii, in Romania, sponsor poate fi orice persoana fizica sau juridica, din Romania sau strainatate care este interesata in sustinerea unei activitati cu scop caritabil initiata de o organizatie sau asociatie non-profit.

Conform Legii nr. 32/1994, care reglementeaza actul sponsorizarii, sponsorizarea este “actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.”

Legislatia completa privind sponsorizarea  cuprinde Legea nr. 32/1994, lege privind sponsorizarea, modificata si completata prin: Ordonanta Guvernului nr. 36/1998, Legea nr. 204/2001 si Legea nr. 394/2006 (cititi aici textul integral).

Codul Fiscal adoptat cu Legea 571/2003 reglementeaza deasemenea scutirile de impozite si taxe in legatura cu activitaile de sponsorizare si mecenat (cititi aici textul integral).

Sponsorizarea se incheie in baza unui contract intre parti – denumite “sponsor” si “beneficiar”. In contract se vor mentiona obligatoriu, conform Legii nr. 32/1994, obiectul contractului, valoarea contractului, durata contractului, termenele si obligatiile partilor.

Puteti descarca  aici un model de contract de sponsorizare.

 

Nu exista comentarii »

No comments yet.

Adaugati un comentariu